Wat is Typo3?

/, wordpress/Wat is Typo3?

Wat is Typo3?

TYPO3 is een Content Management Systeem waarmee het uiterlijk, de  functionaliteit en de inhoud van een site beheerd kan worden.

TYPO3 is een Content Management Systeem waarmee het uiterlijk, de functionaliteit en de inhoud van een site beheerd kan worden.

Wat is Typo3?

TYPO3 is een Content Management Systeem waarmee het uiterlijk, de functionaliteit en de inhoud van een site beheerd kan worden. Alle informatie wordt opgeslagen in een centraal systeem. Van daar uit kan deze via de webbrowser beheerd worden. Er is geen kennis van HTML, XML of andere programmeertalen nodig.

Middels een authorisatiesysteem kan aan beheerders een deel van de site toegankelijk worden gemaakt, zonder dat dit van enige invloed is op de vormgeving van de site of de rest van de inhoud. TYPO3 is een open-source systeem dat valt onder de GNU/ GPL licentie. Dit betekent dat er geen licentie afgerekend hoeft te worden, u betaalt voor de set-up van het systeem en de configuratie volgens uw specifieke wensen.

TYPO3 is een gratis Open Source content management framework waarmee professionele organisaties hun internet en/of intranet activiteiten gestalte kunnen geven. Het framework is uiterst flexibel en schaalbaar en komt standaard met een enorme hoeveelheid functionaliteit. Er zijn ruim 1.000 extensies te downloaden waarmee de functionaliteit uitgebreid kan worden. Door de open structuur kan het gekoppeld worden met andere softwarepakketten en databases.

TYPO3 is een enterprise-class Content Management Framework dat het beste uit twee werelden biedt: een ‘out-of-the-box’ CMS met een complete set standaard modules en een cleane robuuste high-performance architectuur die de mogelijkheid biedt voor vrijwel iedere maatwerk oplossing of uitbreiding.

Voor auteurs is TYPO3 een gebruiksvriendelijk, intuitief gereedschap, dat content redacteuren eenvoudig webpagina’s laat maken, bewerken en dergelijke door middel van uitgebreide functies die met een paar muisklikken gerealiseerd kunnen worden. Met TYPO3 kan iedereen participeren in internetcommunicatie en klantrelaties onderhouden. Moeiteloos multimedia content types integreren en dynamisch server-side afbeeldingen bewerken en genereren zijn slecht een onderdeel van de ontelbare opties binnen deze uitgebreide toolbox voor web-based communicatie. Eveneens standaard is een -intern email en berichtensysteem met workflow engine voor redactioneel publiceren en samenwerken.

Voor Administrators en contentmanagers beschikt TYPO3 over een extreem uitgebreid gebruikersbeheersysteem waardoor professionele content creatie wordt ondersteund en editing workflows georganiseerd. TYPO3 is een server-side platformonafhankelijke applicatie die gebruikt kan worden met vrijwel iedere browser die er is.

Webontwikkelaars, internetbedrijven en reclamestudio’s zullen de complete scheiding van design, content en techniek waarderen. TYPO3 legt geen beperkingen op aan de kwalitatieve eisen die professionele designers aan hun ontwerpen stellen en ieder site (re)design kan dan ook gerealiseerd worden.

TYPO3 is database gestuurd en kan in schaalgrootte gemakkelijk uitgebreid worden om moeiteloos dienst te doen in een enterprise content management omgeving, zowel voor internet als intranet. TYPO3 is Open Source software en wordt gepubliceerd onder de GNU/GPL.

TYPO3 Wikipedia: TYPO3 is een in 1998 voor het eerst gepubliceerd gratis Open-Source-Web-Content-Management-Systeem voor middelgrote en grote websites. Het CMS werd in eerste instantie gepubliceerd als commercieel systeem maar begin 2000 gelicenceerd onder de GNU General Public License. Sinds eind 2001 is de software en documentatie van TYPO3 in het Nederlands beschikbaar door inzet van de marktleiders Netcreators en alterNET. TYPO3 is gebaseerd op de server scripttaal PHP. Als database wordt meestal MySQL ingezet. TYPO3 wordt actief doorontwikkeld.

TYPO3 kan door gebruik van Plugins (zogenaamde extensies, kleine uitbreidingsprogramma’s) aan speciale situaties aangepast worden. Dit wil zeggen dat door middel van deze extensies de functionaliteit van TYPO3 verder uitgebreid kan worden. Op dit moment zijn er meer dan 3000 extensies beschikbaar, waarmee zeer veel toepassingen mogelijk zijn, zonder dat u hiervoor zelf hoeft te programmeren. Voorbeelden hiervan zijn een uitgebreid nieuwssysteem, winkels of discussiefora. Grote voordelen van dit systeem zijn de meertaligheid van Front- en Backend, als de actieve gebruikers- en ontwikkelaarscommunity over de gehele wereld.

Gebruik: Schattingen zijn dat TYPO3 meer dan 200.000 keer ingezet is voor websites. Toonaangevende gebruikers in de Benelux zijn onder meer de Technische Universiteit Eindhoven, het Verbond van Verzekeraars, het Ruimtelijk Planbureau, de omroepverenigingen VARA, LLINK en TROS, Technische Universiteit Delft, de Erasmus Universiteit en werknemersorganisatie CNV.

De opleidingsperiode voor een website-ontwikkelaar bedraagt enkele weken, voor een redacteur enkele uren. Zo moet een ontwikkelaar, die een TYPO3 website maken wil, bijvoorbeeld de configuratietaal Typoscript beheersen.

In tegenstelling tot commerciële programmatuur is er bij TYPO3 geen support door de fabrikant/ontwikkelaar, maar verloopt via de gebruikerscommunity (fora, nieuwslijsten) en een groot aantal internetbedrijven. Deze bedrijven hebben zich gespecialiseerd door TYPO3 websites te bouwen of hosting aan te bieden met TYPO3 voorgeïnstalleerd.

Bediening: TYPO3 wordt op een webserver via een webbrowser aangestuurd. Voor de bediening is geen extra programmatuur voor de redacteur nodig, behalve dat de webbrowser ondersteund dient te worden. TYPO3 biedt verschillende toepassingsmogelijkheden, die zich grofweg in de onderdelen ontwerp, Typoscript en inhoud laten onderverdelen. Dit leidt tot een bepaalde complexiteit, die men als sterkte van het systeem, maar wellicht ook als zwakte interpreteren kan.

De verwerking gebeurt in het in de webbrowser zichtbare deel van TYPO3, het backend, waarin inhoud gemaakt en onderhouden kan worden. Met een Rich-Text-Editor, vergelijkbaar met tekstverwerkers als MS Word, kunnen teksten eenvoudig bewerkt en vormgegeven worden door een redacteur. Ook biedt het systeem voor bewerking van inhoud de mogelijkheid dit direct te doen in de website pagina (de “frontend”, tevens het zichtbare gedeelte van de website voor bezoekers). Deze optie dient door de beheerder vrijgegeven en aangeboden te worden aan een redacteur en biedt een snelle ingang in TYPO3.

Terminologie: Het gebruik van de termen front- en backend wijkt af van de klassieke terminologie. Volgens deze klassieke terminologie zal TYPO3 twee frontends hebben voor verschillende gebruikerscategorieën. Zie Frontend (klassieke definitie) en Backend (klassieke definitie).

Functionaliteit: Tot de functies behoren onder andere tijdgestuurd publiceren en verwijderen van inhoud, een rollen en rechtensysteem, zoeken in statische en dynamische inhoud, automatisch genereren van een sitemap, printvriendelijke pagina’s, gebruikersbeheer, meertaligheid, zoekmachinevriendelijke URL’s, die zich met modules (zogenaamde extensies), zoals gastenboeken, fora, nieuwsbrief, statistieken laten uitbreiden. Beelden, tekst, tabellen, animaties als externe databronnen kunnen in TYPO3 worden beheerd.

Templates (sjablonen) maken de verwerking van inhoud gemakkelijk. In deze templates worden de pagina-opbouw en vormgeving gedefinieerd, bijvoorbeeld op welke plaats de menu’s en inhoud getoond wordt, de grootte en kleur van de letters of de positionering van de koppen. Inhoud kan ingevoerd worden met vrij configureerbare invoervelden, bijvoorbeeld een Rich-Text-Editor, die een WYSIWYG-interface biedt, gebaseerd op gangbare tekstverwerkingsprogramma’s. Een geïntegreerde beeldverwerker is voorhanden. De Objectmanager laat toe grafische elementen te schalen, te draaien, kaders toe te voegen, waarbij TYPO3 de gewijzigde beelddata met de beeldconverter ImageMagick en GDLib in een nieuw formaat opslaat.

De ingevoerde inhoud wordt in een database opgeslagen en staat onafhankelijk tot de beschikking van de toegepaste sjabloon. Hierdoor kan de visuele presentatie van de website op elk moment gewijzigd worden door de uitwisseling van de sjablonen, zonder dat de inhoud verandert dient te worden. Zo kan ook dezelfde inhoud in verschillende opmaken getoond worden. Een geïntegreerd cachingsysteem slaat de gegevens van frequente aanvragen op. Via deze manier wordt de processorbelasting van veel opgevraagde pagina’s verlaagd.

De organisatie en programmering met TYPO3 bestaat uit de volgende elementen: HTML-sjabloon: Bestand met zogenaamde markers (bijvoorbeeld ###MARKER###), die door TYPO3 met de juiste inhoud (navigatie, tekst, beeld) vervangen worden. Als alternatief kunnen deze markers door de extensie ‘Template Autoparser’ automatisch gegenereerd worden. Typoscript template: In deze interne configuratietaal wordt omschreven waarmee TYPO3 de markers dient te vervangen. Daarnaast kunnen hiermee de inhoudselementen geconfigureerd worden.

Als alternatief is het mogelijk om de weergave van pagina’s in zijn geheel via Typoscript te laten verlopen, zonder gebruik te maken van HTML-sjabloonbestanden met markers. Dit wordt in het bijzonder geadviseerd voor ervaren TYPO3-ontwikkelaars bij XHTML-pagina’s, waarbij de HTML-elementen tot enkele div’s beperkt zijn.  PHP: De achterliggende programmeertaal voor TYPO3-functionaliteit (Hiermee werken de veeleisende gebruikers, wanneer zij TYPO3 uitbreiden)  TYPO3 constanten Paginaboom

Ontwikkeling: Geestelijk vader en voormalig hoofdontwikkelaar van TYPO3 is de Deen Kasper Skårhøj. De actuele versie is 4.2, die in april 2008 verscheen. Een belangrijk verschil met voorgaande versies is dat vanaf versie 4.2 TYPO3 geen PHP4 meer ondersteund. In versie 4 zijn enkele veelgevraagde eigenschappen toegevoegd, zoals de scheiding van bewerken en publiceren (Workspaces), de database-abstractielaag DBAL, een nieuwe tekstverwerker en snelheidsverbeteringen. Met de database-abstractielaag DBAL is het mogelijk om met andere databases te werken dan MySQL, zoals PostgreSQL of Oracle. Versie 3.8.1, uitgebracht op 14 november 2005 bevatte onder andere de ondersteuning voor GraphicsMagick en maakte de tussenopslag van pagina’s op proxyservers mogelijk. Op 26 september 2004 werd versie 3.7 uitgebracht, die een nieuwe TYPO3-engine bevatte. Versie 3.6 van TYPO3 kwam uit op 30 april 2004. De belangrijkste vernieuwing van deze versie was de XHTML-conforme broncode van de standaard inhoudselementen.

Naast de ontwikkeling van de 4.x-tak, geleid door Michael Stucki, waarvoor onder andere een verbetering van het gebruiksgemak van het backend is gepland, is men begonnen aan de ontwikkeling van TYPO3 5.0. Dit project, geïnitieerd en geleid door Robert Lemke, legt zich toe op een geheel nieuwe architectuur van het systeem.

Ontwikkelen van eigen extensies: TYPO3 wordt intern aangestuurd met verschillende PHP-arrays. Zij bevatten alle informatie om HTML code uit content te genereren via Typoscript instellingen. In de regel kan men bijna elke uitgifte en veel backend instellingen door veranderingen aan de configuratie in deze arrays aanpassen. Bij de verwerking van PHP-scripts is het gebruikte geheugen niet onbelangrijk.

Het ontwikkelen van TYPO3-eigen extensies gaat met minimale PHP kennis redelijk snel. Aan te bevelen is het gebruik de TYPO3-extensie “Kickstarter”, waarmee eenvoudig de basis voor de gewenste functionaliteit neergezet kan worden. Naar wens kan men hiermee zowel frontend als backend uitbreidingen uitkiezen. De benodigde functionaliteit wordt gewoonlijk in de TYPO3 configuratie array TCA vastgelegd. De geproduceerde extensie bevat bestanden, met vooraf vastgelegde namen, die automatisch aangeroepen worden, bijvoorbeeld localconf.php. De programmeur hoeft alleen nog maar de nodige PHP functies te schrijven, waarbij veel gebruikte functies, die al voorhanden zijn, gekopieerd en aangepast hoeven te worden. Na de installatie van de extensie test TYPO3 automatisch of de extensie zich aan de TYPO3 standaarden houdt.

De PHP-broncode, die vanaf versie 4.2 alleen door PHP versie 5 wordt ondersteund, bestaat gewoonlijk uit bestanden, die altijd een class bevat. De programmering is niet object georiënteerd, maar gebruikt classes eerder in de betekenis van modules. Elke class bevat aan het eind een zogenaamde XCLASS. Deze kunnen door de extensie ontwikkelaar zelf worden gedefinieerd met een bepaald naampatroon en zouden moeten worden afgeleid uit de originele class. Zij worden dan altijd gebruikt in plaats van de originele class.

Ber|Art WordPress SEO Domein Magento Typo3 Google VPS Cloud Hosting Design at Ber|Art

Catergoriën: Cloud Computing, Domeinen, Google nieuws, Google seo, Hosting nieuws, Internet,
Magento, Overige, Security, seo, Webdesign, Webhosting, WordPress

Andere Weblogs: WordPress Host, Webwinkel Host, WPMU, European Cloud Computing

Door | 2016-11-01T18:07:17+00:00 13 november 2012|Categorieën: webhosting, wordpress|Tags: , , |

Eén reactie

  1. Berrie Pelser 13 februari 2009 om 18:06

    TYPO3 is een in 1998 voor het eerst gepubliceerd gratis Open-Source-Web-Content-Management-Systeem voor middelgrote en grote websites. Het CMS werd in eerste instantie gepubliceerd als commercieel systeem maar begin 2000 gelicenceerd onder de GNU General Public License. Sinds eind 2001 is de software en documentatie van TYPO3 in het Nederlands beschikbaar door inzet van de marktleiders Netcreators en alterNET. TYPO3 is gebaseerd op de server scripttaal PHP. Als database wordt meestal MySQL ingezet. TYPO3 wordt actief doorontwikkeld.

    TYPO3 kan door gebruik van Plugins (zogenaamde extensies, kleine uitbreidingsprogramma’s) aan speciale situaties aangepast worden. Dit wil zeggen dat door middel van deze extensies de functionaliteit van TYPO3 verder uitgebreid kan worden. Op dit moment zijn er meer dan 3500 extensies beschikbaar, waarmee zeer veel toepassingen mogelijk zijn, zonder dat u hiervoor zelf hoeft te programmeren. Voorbeelden hiervan zijn een uitgebreid nieuwssysteem, winkels of discussiefora. Grote voordelen van dit systeem zijn de meertaligheid van Front- en Backend, als de actieve gebruikers- en ontwikkelaarscommunity over de gehele wereld.

Reacties zijn gesloten.