SIDN kleine deelnemers

//SIDN kleine deelnemers

SIDN kleine deelnemers

SIDN wil af van kleine deelnemers

Dinsdagmiddag kondigde het .nl-domeinregister SIDN aan dat er deels met terugwerkende kracht een aantal prijswijzigingen zullen worden doorgevoerd. De drie meest voorkomende transacties (aanvraag nieuwe domeinnaam, verhuizing, houderwijziging) worden gratis. De registrarkosten (vastrecht) dat SIDN deelnemers betalen gaat met 50 euro per kwartaal omhoog, waardoor SIDN deelnemers geen 620 euro maar 820 euro per jaar betalen om deelnemer te zijn.

Als klap op de vuurpijl krijgen de grootste .nl-deelnemers korting. De korting gaat in staffels, vanaf 10.000 geregistreerde .nl-domeinnamen bedraagt deze korting 2 procent, de korting geldt overigens vanaf de grens en niet voor alle geregistreerde .nl-domeinnamen. In de hoogste staffel is de korting 8 procent, maar een deelnemer die bijvoorbeeld 150.000 .nl-domeinnamen heeft geregistreerd, krijgt de korting van 8 procent enkel over de laatste 50.000 boven de 100.000ste. Verder over 50.000 tot 99.9999 6 procent, 25.000 tot 49.999 4 procent en 10.000 tot 24.999 2 procent.

Het is evident dat deze prijswijziging vooral ten goede komt aan de grotere en zeker de grootste SIDN deelnemers met de meeste geregistreerde .nl-domeinnamen. Dit terwijl de kleinste SIDN deelnemers met maar enkele tientallen tot honderden domeinnamen geconfronteerd worden met een grote prijsstijging per geregistreerde .nl-domeinnaam. Op webhostingtalk.nl reageren een aantal SIDN deelnemers dan ook zeer heftig op de voorgenomen prijswijziging en is men bezig een petitie te starten en wordt opgeroepen om een fonds op te richten om collectief juridische stappen tegen SIDN te nemen.

“Discriminerende implementatie van korting”
In een reactie tegenover ISPam.nl laat Berrie Pelser van Ber|Art Visual Design, die het voortouw voor collectieve actie tegen SIDN heeft genomen, weten dat dit neer komt op korting die gegeven wordt aan “de grote jongens” terugverdiend wordt over de rug van de andere deelnemers. Pelser noemt dit een “discriminerende implementatie van korting”. Pelser wil dan ook dat SIDN publiekelijk excuses maakt voor dit beleid de deelnemers en de prijsverhoging weer intrekt. Ook wil Pelser graag dat de Raad van Deelnemers weer terug komt en inspraak krijgt in dit soort beslissingen. Op dit moment is Pelser samen met anderen de verschillende mogelijkheden om in actie te komen aan het onderzoeken.

Robert Nieuwenhuijse van branchevereniging ISPConnect reageert terughoudender en stelt eerst met zijn achterban en vooral ook SIDN te willen overleggen over de kwestie. Nieuwenhuijse erkent wel dat de prijswijziging die SIDN heeft doorgevoerd ingrijpend is en vooral voor de kleinste SIDN deelnemers negatief uitpakt. Nieuwenhuijse geeft aan dat deze wijzigingen op een nogal “ongelukkig moment komen” immers is er de laatste tijd nogal veel te doen om de opnieuw uitgestelde EPP-interface.

Reactie SIDN: Prijswijziging kost ons geld
SIDN woordvoerster Lycke Hoogeveen laat in een reactie tegenover ISPam.nl weten zich niet in de genoemde kritiek te kunnen vinden. Er zijn veel deelnemers geweest die hebben gevraagd om een versimpeling van de kostenstructuur van SIDN. Dat wil SIDN dan ook bereiken met het afschaffen van de kosten voor de drie meest voorkomende (tot nu toe betaalde) transacties.

Door de verhoging van de registrarkosten wil SIDN dat deels compenseren, maar zo stelt Hoogeveen er wordt door SIDN geld op toegelegd. Op basis van cijfers uit het jaarverslag 2007 van SIDN blijkt inderdaad dat dit klopt. In 2007 werd er totaal 500.214 euro aan omzet uit transacties gegenereerd (348.984 euro eenmalige registratie kosten + 151.230 euro mutaties). De verhoging van de registrarkosten met 200 euro per jaar voor de ruim 2.100 SIDN deelnemers voor 420.000 euro aan nieuwe omzet zullen zorgen. Op basis daarvan kan worden geconcludeerd dat SIDN inderdaad geld toelegt op de prijswijziging. lees verder

De brief van de SIDN

Beste relatie,

Graag informeer ik u over enkele veranderingen die SIDN met ingang van 1 januari 2009 in haar prijzen zal doorvoeren. Het gaat hierbij om het afschaffen van de drie meest voorkomende transacties (aanvraag nieuwe domeinnaam, verhuizing, houderwijziging), een verhoging van de registrarbijdrage met EUR 50,- per kwartaal en de invoering van een kortingsregeling.

Afschaffing mutatietarieven: Afschaffing van het tarief voor de eerder genoemde transacties betekent lagere kosten voor u en daarmee mogelijk ook voor uw klanten. Dit kan een stimulans zijn voor een nog breder gebruik van .nl-domeinnamen. Daarnaast betekent het een versimpeling van de tariefstructuur, wat prettig is voor alle betrokken partijen.

De omzetderving die het gevolg is van het afschaffen van de mutatietarieven compenseren wij deels, namelijk door middel van het verhogen van de registrarbijdrage. Het betreft echter een zeer beperkte verhoging: worden er via uw organisatie voor meer dan honderd domeinnamen mutaties doorgevoerd per kwartaal, dan is dat per saldo reeds voordeliger.

Kortingsregeling: De kortingsregeling houdt in dat u, als u meer dan 10.000 domeinnamen in beheer hebt, een korting krijgt op uw factuur. De regeling werkt volgens een staffel; uw totale korting is afhankelijk van het aantal domeinen dat u in een bepaalde staffel hebt:

Groep Aantal domeinnamen, % korting op jaarbasis
vanaf
1        100.000                     8%
2        50.000                       6%
3        25.000                       4%
4        10.000                       2%

De kortingsregeling zal met terugwerkende kracht over 2008 worden ingevoerd. De registrars die voor de teruggave over 2008 in aanmerking komen, zullen hierover in januari 2009 worden geinformeerd. De voorwaarden voor de kortingsregeling worden voor 1 januari 2009 bekend gemaakt.

Mocht u naar aanleiding van dit schrijven nog vragen hebben, dan verwijzen wij u graag naar aanvullende informatie over dit onderwerp op de deelnemersite. Daarnaast kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via support@sidn.nl. Wij vertrouwen erop dat deze aanpassingen positief zullen bijdragen aan het succes van het .nl-domein en zien uit naar een prettige voortzetting van onze samenwerking in 2009.

Petitie
Op dit moment zijn we bezig met een Petitie tegen de SIDN, meer info is te vinden op: www.petitiesidn.nl

VERVOLG:

Op de prijswijziging die SIDN afgelopen dinsdag werd aangekondigd, is door veel deelnemers niet al te positief gereageerd. Het feit dat de grote (of zoals SIDN zelf zegt actieve) SIDN deelnemers per saldo er financieel op vooruit gaan en de kleinere SIDN deelnemers in het slechtste geval maximaal 200 euro per jaar meer aan SIDN moeten betalen vanaf 2009 is vooral, bij de laatste groep slecht gevallen. Direct de zelfde dag werd al aangekondigd dat er een petitie zou worden gestart gericht aan SIDN en er mogelijk ook juridische stappen tegen SIDN zullen worden ondernomen.

De petitie is gistermiddag online gegaan op PetitieSIDN.nl en bestaat uit de volgende punten:

* De staffelkorting wordt teniet gedaan
* De prijsverhoging wordt terug gedraaid
* Er moet opnieuw een Raad van Deelnemers komen en dit moet vanuit de SIDN geïnitieerd worden
* Een antwoord van de SIDN waarom de SIDN een reserve kapitaal van 12 miljoen euro heeft

Reactie SIDN CEO Roelof Meijer
In een reactie op de petitie laat SIDN CEO Roelof Meijer weten absoluut geen reden te zien om aan de eisen die gesteld zijn in de petitie tegemoet te komen. De netto prijsverhoging waar sommige (niet actieve) SIDN deelnemers mee geconfronteerd worden zijn nou niet bepaald “schokkende bedragen”. SIDN zit nota bene in een B2B-markt.

Verder wijst Meijer er op dat in omringende landen er zelfs quota gelden voor een minimale hoeveelheid transacties die moeten worden gedaan, zoals bijvoorbeeld bij DNS.BE in Belgie. De hoeveelheid transacties die je daar verplicht op jaarbasis moet halen zijn velen malen hoger dan wat je bij SIDN minimaal aan transacties moet doen om jaarlijks juist minder aan SIDN te betalen na de prijswijziging.

Over de staffelkorting geeft Meijer aan dat 80 procent van alle .nl-domeinnamen door de grootste deelnemers is geregistreerd. Dat bekent ook dat die deelnemers voor 80% betalen voor het in de lucht houden van van het .nl-domein. Het is dan ook uitermate normaal dat die partijen korting krijgen, gezien de enorme financiële bijdrage die zij aan SIDN leveren.

Het feit dat er een Raad van Deelnemers moet komen en dat SIDN dat zou moeten initiëren reageert Meijer dat kort voor zijn aanstelling de structuur van SIDN is veranderd en die Raad van Deelnemers er toen is gekomen. Daar heeft SIDN naar eigen zeggen ook een jaar lang hard aan lopen trekken, maar uiteindelijk concludeerden zowel SIDN als de destijdse voorzitter van de RvD dat het niet functioneerde. In plaats daarvan heeft SIDN nu andere manieren gevonden om het contact met deelnemers te onderhouden. Desniettemin staat SIDN open voor goede suggesties voor betere interactie tussen SIDN en haar deelnemers.

Het feit dat de initiatiefnemers van de petitie naar verschillende partijen als de NMa, OPTA en zelfs ICANN toestappen vindt Meijer “opmerkelijk”, volgens Meijer is daar namelijk geen enkele grond toe en dat zal dan ook weinig opleveren.

Toelichting initiatiefnemer Berrie Pelser
In een toelichting tegenover ISPam.nl laat initiatiefnemer Berrie Pelser van Ber|Art Visual Design weten dat hij vindt dat er sprake is van oneerlijke concurrentie en discriminatie van kleine deelnemers door de prijswijziging. Daarnaast is de prijswijziging in de ogen van Pelser een opmars naar een groter plan waarmee SIDN haar kleine deelnemers buiten spel wil zetten. Dat kan SIDN niet maken als monopolist, in tegen stelling tot wat SIDN zelf vindt is EURid in de ogen van Pelser geen concurrent, net zo min als DENIC (.de) of Nominet (.uk) dat zijn.

Verder vindt Pelser ook dat SIDN niet naar de deelnemers luistert en vreest hij dat SIDN uiteindelijk misschien zelf .nl-domeinnamen gaat verkopen. Dat gevoel kreeg hij namelijk al bij de aankondiging van SIDN bij de promotie campagne voor .nl-domeinnamen jouwunieke.nl (deze campagne is op dit moment nog actief, AV). In een eerdere reactie gaf SIDN woordvoerster Lycke Hoogeveen al aan dat SIDN er niet eens aan wil denken, gezien al het werk dat het zou opleveren.

Wat betreft het reserve kapitaal van SIDN, blijft Pelser volhouden dat er 12 miljoen euro is, dat zou hij van specialisten op dat gebied hebben begrepen. En ook al zou het maar 8 miljoen euro zijn, dan is dat nog te veel. Ook de uitleg dat het convenant tussen SIDN en de Staatssecretaris een weerstandsvermogen verplicht stelt, reageert Pelser dat bijvoorbeeld 4 miljoen euro ook voldoende moet zijn. De prijsverhoging zoals Pelser de prijswijziging zelf pertinent omschrijft, is daarom compleet misplaatst.

Als laatste over de inspraak bij SIDN stelt Pelser dat het feit dat de Raad van Deelnemers drie jaar geleden niet werkte met andere personen nu ook niet zal werken. Er zaten destijds simpelweg niet de juiste personen in zo vindt Pelser. De suggestie die ISPam.nl hem deed om de Raad van Deelnemers bij elkaar te roepen, want in de statuten van SIDN bestaat deze nog steeds, gaat Pelser meenemen naar zijn achterban.

Op het moment van schrijven staan er 69 ondertekeningen op de website, waarvan er 40 van SIDN deelnemers zijn en 29 aangeven zelf geen SIDN deelnemer te zijn. Al kunnen partijen de petitie ook niet publiekelijk ondertekenen en verschijnt hun naam niet in de lijst. Aan het einde van de avond verwacht Pelser totaal 100 ondertekenaars te hebben. Het is overigens niet verwonderlijk dat de petitie nauwelijks door grote SIDN deelnemers getekend wordt.

Daarnaast hebben de initiatiefnemers het ook mogelijk gemaakt om te doneren, ondertussen zou er al 750 euro zijn gedoneerd. Verder zijn er ook nog verschillende toezeggingen gedaan voor verdere donaties. In een later stadium zal er ook op de petitie website de exacte bedragen worden gepubliceerd en ook waar het precies aan wordt uitgegeven. Al zal dat naar verwachting waarschijnlijk het inkopen van juridisch advies zijn.

Op dit moment worden er al dingen geopperd om het initiatief voor de petitie een verder vervolg te geven, door bijvoorbeeld meer van dit soort acties vanuit webhostingtalk.nl te faciliteren. Maar vooralsnog wil men eerst de focus volledig op deze kwestie houden. Het gaat namelijk volgens Pelser helemaal de verkeerde kant op met SIDN en dat moet een halt te worden geroepen.  lees hier verder…

Op Tweakers is het volgende bericht geschreven:

De Stichting Internet Domeinregistratie heeft zich de woede van tientallen hostingbedrijven op de hals gehaald nadat de registrar deze week een prijsverhoging voor zijn deelnemers aankondigde.

In een deze week aan zijn leden verzonden mail kondigt de Sidn aan dat de prijzen vanaf volgend jaar zullen worden aangepast. Zo zullen er voor de drie meest voorkomende transacties – het aanvragen van een nieuwe domeinnaam, het verhuizen van een domein en een houderwijziging – vanaf 1 januari geen directe kosten meer in rekening worden gebracht. De Sidn heeft echter wel besloten de registrarbijdrage met vijftig euro per kwartaal te verhogen.

“De omzetderving die het gevolg is van het afschaffen van de mutatietarieven compenseren wij deels, namelijk door middel van het verhogen van de registrarbijdrage”, aldus de Sidn in de mail aan zijn deelnemers. “Het betreft echter een zeer beperkte verhoging: worden er via uw organisatie voor meer dan honderd domeinnamen mutaties doorgevoerd per kwartaal, dan is dat per saldo reeds voordeliger.”

Vooral de kleinere hostingbedrijven voelen zich door deze maatregel gedupeerd. Ook de invoering van een nieuwe kortingsregeling valt niet bij alle deelnemers even goed. Door deze regeling krijgen deelnemers meer korting naarmate hun bedrijf meer domeinnamen beheert. Hostingbedrijven met minder dan 10.000 domeinnamen in beheer profiteren in het geheel niet van de nieuwe regeling. Deelnemers met meer dan 10.000, 25.000, 50.000 of 100.000 domeinnamen in beheer, krijgen respectievelijk 2 procent, 4 procent, 6 procent en 8 procent korting op hun factuur.

De plannen van de Sidn zijn de afgelopen dagen behoorlijk flink bekritiseerd, onder meer op het forum van Webhostingtalk.nl. Om een tegengeluid te laten horen, hebben diverse deelnemers de handen ineengeslagen en het initiatief genomen een actie op touw te zetten. Via de website Petitiesidn.nl kunnen deelnemers een petitie ondertekenen om te laten merken het niet met het beleid van de Sidn eens te zijn.

“Het kan toch niet zo zijn dat binnen een stichting met een reserve van twaalf miljoen euro de prijzen verhoogd gaan worden, terwijl in het geheel niet duidelijk is wat het nut van deze reserve is? Het kan toch niet zo zijn dat binnen een stichting, die een volledig monopolie heeft, bepaalde leden kortingen gaan krijgen en andere niet? Het kan toch niet zo zijn dat de Sidn op deze manier bewust de concurrentiepositie van ruim 80 procent van zijn leden ondermijnt terwijl de ‘grote’ deelnemers alleen maar nog groter worden”, zo vragen de initiatiefnemers van de petitie zich af.  lees verder…


Op Webwereld staat het volgende:

Domeinorganisatie SIDN schrapt de transactietarieven, verhoogt de deelnemersbijdrage en geeft grote hosters korting. Kleine registrars schreeuwen moord en brand.

In de Nederlandse hostingbranche is het onrustig na bekendmaking deze week van de nieuwe tarieven van SIDN. Grote registrars zijn er blij mee, maar zij staan lijnrecht tegenover de kleinere spelers, die zich benadeeld of zelfs ‘verraden’ voelen. Eén partij is een protestpetitie gestart, een ander wil zelf een stichting beginnen om met de kleine domeinbedrijfjes een vuist te maken.
Grote domeinbedrijven profiteren

Per ingang van 1 januari schrapt SIDN de mutatietarieven voor bijvoorbeeld het aanvragen en wijziging van domeinen. In plaats daarvan is de bijdrage die alle deelnemende bedrijven per kwartaal aan SIDN betalen met 50 euro verhoogd tot 205 euro.

Diegene die veel transacties uitvoeren zijn met het nieuwe systeem voordeliger uit. Dit moet een stimulans vormen voor een nog breder gebruik van .nl domeinen. Bedrijven die meer dan 100 mutaties meer kwartaal uitvoeren zijn in het vervolg al voordeliger uit, rekent SIDN de deelnemers voor.

Daarnaast is er een kortingsregeling ingevoerd. Bedrijven die meer dan 10.000 domeinen beheren krijgen korting op de jaarfactuur. Deze staffelkorting loopt op van 2 procent boven de 10.000 domeinen tot 8 procent voor meer dan 100.000 domeinen. Bovendien zal deze korting met terugwerkende kracht ook over 2008 worden ingevoerd.

Circa 50 van de grootste Nederlandse domeinboeren profiteren van deze kortingen. Momenteel zijn er drie domeinbedrijven in Nederland die meer dan 100.000 domeinen in beheer hebben. Deze korting kan voor hen tienduizenden euro’s schelen, al is dat op een factuur van al snel enkele tonnen.
Kleine registrars in opstand

Op het forum Webhostingtalk overheerst verwarring en verontwaardiging over de regeling. “Dit is een stichting! Gelijke monniken gelijke kappen! Waarom moet ik mijn grote draagkrachtige concurrenten sponsoren?”, aldus ‘Bollocks37’.

“Als de SIDN al in staat is om zonder blikken of blozen de ‘kleine’ leden publiek te discrimineren what is next? We zijn toch geen schapen?” stelt ‘Ber|Art’, waarachter Berrie Pelser schuilgaat, de initiatiefnemer van een protestpetitie.

Pelser roept een ieder op die het ‘wanbeleid van SIDN inmiddels ook dusdanig beu’ is om de petitie te tekenen. Jack Speijers van NewICE wil zelfs een alternatieve stichting oprichten, waarin de kleine deelnemers zich kunnen verenigen om alsnog aanspraak te maken op de korting. Speijers: “Hiermee heeft SIDN niet veel keuze meer dan iedereen de korting te geven.”

Arnout Veenman, voorzitter van hostingbrancheclub ISPConnect, vindt het ‘een lastige kwestie’ waarover hij nog in overleg is met de achterban. Veenman kan zich de boosheid van de kleine deelnemers voorstellen, maar vindt het nieuwe systeem wel transparanter. Hij hinkt nog op twee benen.
Transparant en stimulerend

Roelof Meijer, directeur van SIDN, tracht de lont uit het kruitvat te halen. “Deze regeling is niet oneerlijk, onoorbaar of onuitlegbaar. Ik denk dat de nieuwe regeling transparant is en goed voor het hele .nl domein.”

Meijer benadrukt dat SIDN altijd een afweging moet maken tussen tegengestelde belangen.

“We hoeven niet zo gek veel te doen om een enorme ophef te creëren. Dat heeft te maken met onze positie, met onze vermeende positie en met de diversiteit in het deelnemersveld. De belangen lopen sterk uiteen. We kunnen nooit iedereen tevreden houden. Nu zijn het de kleine deelnemers die klagen, de volgende keer weer de grote,” aldus Meijer tegenover Webwereld.

Hij heeft, met het belang van het .nl domein voorop, geen moeite om onderscheid te maken tussen verschillende deelnemers. “Men vindt dat iedereen maar gelijk moet zijn. Maar wij maken onderscheid tussen partijen die echt meerwaarde bieden voor het .nl domein en bijdragen aan het succes, en partijen die dat wat minder doen.” Volgens hem is de nieuwe tariefstructuur gebaseerd op ‘best practices’ en wordt het veel toegepast bij buitenlandse registry’s.  lees verder…
http://webwereld.nl/articles/54041/sp-steunt-groeiend-verzet-tegen-tariefwijzigingen-sidn.html
Door: Andreas Udo de Haes

SP steunt groeiend verzet tegen tariefwijzigingen SIDN

SP Kamerlid Arda Gerkens stelt Kamervragen aan Heemskerk over de ‘niet gepaste’ kortingen die SIDN grote hosters geeft. Ze wil dat de NMa onderzoek doet.

De SP gooit zijn politieke gewicht in de strijd en vraagt formeel aan de staatssecretaris van Economische Zaken Frank Heemskerk of hij bereid is om de mededingingsautoriteit NMa het nieuwe omstreden tarievenplan van SIDN te laten toetsen.
Zaak voor de NMa

De SP vindt de kortingen in elk geval ‘niet gepast’ en eist dat Heemskerk zich ook hierover uitlaat. Bovendien hekelt de politieke partij dat er geen raad van deelnemers is die zich kan uitspreken over wijzigingen in het beleid van SIDN.

“Dit is de zoveelste keer dit jaar dat SIDN in opspraak raakt. En elke keer blijkt dat de besluitvorming min of meer monopolistisch is. Het zou een goede zaak zijn als de NMa dit uitzoekt”, aldus Gerkens in een reactie tegenover Webwereld. Gerkens ziet zich andermaal gesterkt in haar eerder geformuleerde standpunt dat er veel meer controle vanuit de overheid moet komen op het reilen en zeilen van de Nederlandse registry.
Steun aan protest

Met deze actie gaat de SP pontificaal achter de groeiende protestbeweging staan die de afgelopen week is ontstaan nadat domeinorganisatie SIDN de controversiële tariefwijziginge afkondigde. De meest omstreden maatregel is een directe korting voor grote hostingbedrijven: hoe meer domeinen een deelnemer beheert, des te meer korting SIDN geeft.

Deze zogenaamde staffelkorting loopt op van 2 procent boven de 10.000 domeinen tot 8 procent voor meer dan 100.000 domeinen. Bovendien zullen deze kortingen met terugwerkende kracht ook over 2008 worden ingevoerd.

Petitie ‘loopt storm’

Veel kleine hostingpartijen voelen zich ‘verraden’ door de ‘oneerlijke praktijken’ van ‘monopolist SIDN’, gonst het sindsdien in hostingland. Een felle protestverklaring op PetitieSIDN.nl is inmiddels circa 600 keer ondertekend.

De ondertekenaars zijn niet alle SIDN-deelnemers, maar verwacht wordt dat binnen een paar dagen een kwart van het hele deelnemersveld het manifest zal hebben ondertekend. “Dan kan SIDN echt niet meer om ons heen”, stelt initiatiefnemer Berrie Pelser tegenover Webwereld.

Pelser is blij dat de SP in het geweer komt, maar gaat met zijn protestbeweging de zaak ook zelf aanhangig maken bij marktautoriteit NMa. Hij is hierover momenteel in overleg met verschillende juristen. “Nog vóór de kerst hebben we een officiële klacht bij de NMa ingediend”, zo belooft Pelser stellig.

Ber|Art WordPress SEO Domein Magento Typo3 Google VPS Cloud Hosting Design at Ber|Art

Catergoriën: Cloud Computing, Domeinen, Google nieuws, Google seo, Hosting nieuws, Internet,
Magento, Overige, Security, seo, Webdesign, Webhosting, WordPress

Andere Weblogs: WordPress Host, Webwinkel Host, WPMU, European Cloud Computing

Door | 2016-11-01T18:07:04+00:00 24 maart 2013|Categorieën: domeinen|Tags: , , |

Eén reactie

  1. admin 11 december 2008 om 14:55

    In een artikel op: http://www.computable.nl/artikel/ict_topics/internet/2806952/1282763/sidn-verandert-tarieven.html staat het volgende:

    Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (SIDN) verhoogt de abonnementstarieven voor registrars. De kosten voor transacties worden afgeschaft. De organisatie hoopt zo meer .nl-domeinnamen te registeren.

    De Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (SIDN) verandert de tarieven. Transacties, zoals de aanvraag van een nieuwe domeinnaam, een verhuizing of een houderwijziging, worden gratis. Daarnaast worden de kosten voor registrars verhoogd met vijftig euro per kwartaal.

    Registrars betalen deze kosten, zodat zij klanten kunnen registreren voor een .nl-domeinnaam. Daarnaast is er een kortingsregeling voor registrars die meer dan tienduizend .nl-domeinen registreren. De korting kan oplopen tot acht procent bij meer dan honderdduizend namen. De korting wordt alleen gerekend vanaf de grens en geldt niet voor alle domeinnamen.

Reacties zijn gesloten.