Website Disclaimer

/Website Disclaimer
Website Disclaimer 2016-11-01T18:06:43+00:00


Disclaimer: Uitsluiting aansprakelijkheid: Hoewel bij het samenstellen van de inhoud van deze site de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer juist is.

De samensteller en beheerder van deze site evenals de auteurs van de op deze site opgenomen informatie sluiten iedere aansprakelijkheid uit voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die op deze site beschikbaar is. Bepaalde verwijzingen op deze site voeren naar informatiebronnen die door derden worden bijgehouden, en waarover de samensteller en beheerder van deze site geen controle heeft. Hij draagt dus ook niet de verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid of enig ander aspect van de informatie op die servers.

Links naar andere sites: Rechthebbenden van andere sites die bezwaar hebben tegen koppeling op deze site naar hun site, wordt verzocht contact op te nemen zodat -na goed overleg- desgewenst de bewuste link(s) verwijdert kunnen worden.

Algemeen: Al onze (hosting) servers staan in onze eigen beheerde rack kasten in 3 verschillende datacentrums, ConceptsICT, We-Dare/i3D en EvoSwitch. Wij gebruiken enkel en alleen Dell PowerEdge Servers met minimaal Hardware (PERC) RAID-1. Alle servers zijn aangesloten op Hardware Firewalls (SonicWall) en krijgen stroom via een APC PDU. Op al onze servers draait het Linux CentOS 64-bits (RedHat) operating system (OS) samen met het Parallels Plesk Controle Paneel. Van al onze servers worden dagelijks (naar een externe locatie) back-ups gemaakt.

Veiligheid / Security: Al onze servers zijn veilig (secure) en stabiel, de meeste zijn zelfs PCI compliant (deze worden gescaned door Scanalert). Onze 3 DNS systemen (Domain Name Server) staan verspreid over de 3 eerder genoemde datacentrums. Wij voldoen aan de Hostmerk gedragscode en keuringseisen en wij leveren een uptime garantie van 99,9% met een financiële compensatie regeling. (referenties)

Voorwaarden: Op al onze services en overeenkomsten zijn van toepassing onze algemene voorwaarden zoals gedeponeerd ter griffie van de arrondissementsrechtbank te Breda d.d. 04 november 2003 onder nr. 68/2003. Een exemplaar zal u op aanvraag worden toegezonden, en is tevens te vinden op deze website. Prijzen zijn exclusief BTW en onder voorbehoud van typefouten. Overeenkomst is voor een (1) jaar. De schriftelijke opzegtermijn is twee (2) maanden. voor vragen neem a.u.b. contact met ons op.