Cloud Computing Europa

//Cloud Computing Europa

Cloud Computing Europa

Cloud Computing, Wat houdt Europa tegen?

Cloud computing is over enkele jaren alomtegenwoordig en even vanzelfsprekend als stroom. Dan zullen we met bevreemding terugkijken op onze interne serverruimtes, gehuurde rackspace, maar vooral op de vrees die op dit moment, vooral in Europa, nog heerst voor Cloud computing. Wat houdt Europa tegen?

Cloud Computing?

Cloud computing is computerkracht waarbij capaciteit dynamisch schaalbaar beschikbaar en gevirtualiseerd is. Het wordt als een dienst aangeboden en gebruikers hebben geen kennis over of controle op de fysieke omgeving waarop de ‘cloud’ draait. Zonder dat de meesten van ons het weten, maken we reeds allemaal op een of andere manier gebruik van Cloud computing. Diensten als Gmail en Hotmail zijn bijvoorbeeld gebaseerd op Cloud computing.

Er bestaan verschillende soorten Cloud computing. Er zijn varianten waarbij een compleet besturingssysteem wordt aangeboden waarbij de gebruiker alle rechten binnen dat systeem heeft. Dit biedt de meeste flexibiliteit, maar is ook een meer complexe oplossing. Amazon EC2 is hier een voorbeeld van. EC2 biedt Linux en Windows servers die per uur worden afgerekend. De gebruiker kan hier elke willekeurige applicatie op draaien, dus niet alleen webapplicaties. Inderdaad, er zijn nog applicaties die niet via een browser benaderbaar zijn …

Microsoft biedt met Azure een oplossing waarbij geen besturingssysteem wordt geboden, maar een applicatieruimte; een scala aan diensten en twee databaseoplossingen. Daarnaast zijn er configuratieopties die iets meer controle geven. Google biedt met Google App Engine (GAE) een oplossing waarbij er puur een applicatieruimte en een database geboden wordt. Azure en GAE schalen allebei automatisch op bij meer gebruik. Ook zijn ze gericht op webapplicaties en niet op desktopapplicaties.

Cloud Computing is een breed begrip waar ook de volgende termen onder vallen:

* Sofware as a Service (Saas),
* Storage as a Service,
* Security as a Service,
* Content as a Service,
* Integration as a Service en
* Platform as a Service (Paas).

Op basis van deze definitie, zijn Google Apps (niet hetzelfde als Google App Engine), Zoho etc. ook Cloud computing oplossingen.

Besparen met clouds
Cloud computing is per definitie een gecentraliseerd model. Deze centralisatie brengt met zich mee dat het eenvoudiger is de CO2 uitstoot te verminderen dan wanneer we allemaal onze eigen serverruimte zouden behouden. Aangezien IT op dit moment verantwoordelijk is voor 2% van de globale CO2 uitstoot en dit aandeel in de toekomst alleen maar groter zal worden, is hier veel winst te behalen.

Cloud computing kan ook op andere manieren zorgen voor besparing. Doordat de capaciteit van een cloud gedeeld wordt onder vele afnemers, is er uiteindelijk minder energie nodig om dezelfde diensten te leveren. Hardware standaardisatie, betere recycling van hardware en efficiëntere koeling zijn meer voordelen op een globale schaal.

Daarnaast biedt het afnemers van Cloud computing het voordeel van schaalbaarheid. In een scenario waarbij er sprake is van seizoenale pieken is er traditioneel een serveromgeving nodig die dubbel is uitgevoerd en die een verwachte piek ruim voldoende kan opvangen. De rest van het jaar staat de hardware nutteloos te draaien terwijl het wordt afgeschreven.  Cloud computing maakt dit scenario een stuk goedkoper. Doordat de pieken opgevangen kunnen worden door virtueel bij te schalen, is de investering in hardware niet nodig.

Tevens is de beheersinspanning bij het gebruik van Cloud computing lager. Puur het feit dat er geen fysieke hardware is waar aandacht aan besteed moet worden, levert al winst op. Door de flexibiliteit van gevirtualiseerde omgevingen die in mum van tijd ‘bijgeplaatst’ kunnen worden, zijn de beheerskosten van Cloud computing lager. Ja, er is natuurlijk een leercurve, maar die hadden we ook bij traditionele oplossingen. Lagere beheerskosten, maar ook lagere start up-kosten leveren organisaties financieel voordeel op. Kosten van airconditioning, beveiliging, brandblusinstallaties en elektriciteit zijn bij Cloud computing niet aan de orde. Er wordt alleen betaald voor het gebruik van de ‘resources’.

De huidige economische situatie maakt dat organisaties zitten te springen om dergelijke kostenbesparende oplossingen. De VS hebben deze klok al duidelijk horen luiden.

VS omarmen clouds, waar blijft Europa?
Het is interessant om te zien dat de regering in de VS Cloud computing zo stimuleert. Zie hier hoe de regering van de VS omgaat met clouds. Cloud computing wordt door de VS actief gepromoot – op een bijna Postbus-51-achtige manier. Geweldig om te zien dat ze de noodzaak inzien van Cloud computing en op die manier werken aan betere efficiency, kostenbesparing en het milieu. Waarom loopt Europa hier dan nog met een boog omheen, terwijl de voordelen voor het oprapen liggen?

?Er kleven een aantal inherente risico’s aan Cloud computing. Privacy is daarvan de belangrijkste. Organisaties zijn gewend om het bewaken van hun data door hun eigen systeembeheerders op hun eigen servers, in hun eigen kantoren uit te laten voeren. De stap naar ‘de cloud’ is dan moeilijk te nemen. De verschillende aanbieders van clouds gaan anders om met privacy, maar uiteindelijk komt het neer op degene die de applicaties maakt. Door slim gebruik te maken van encryptie van data, een goede wachtwoord ‘policy’ en controle van deze ‘policies’, worden de risico’s beperkt.

Daarnaast is de locatie van de datacenters waar de clouds staan voor sommige organisaties, vanwege wettelijke beperkingen, belangrijk. De overheid moet er bijvoorbeeld voor zorg dragen dat haar data binnen de Europese Economische Ruimte (EER) wordt opgeslagen. Voor zover bekend voldoen alleen EC2 en S3 van Amazon hieraan. Voor beide oplossingen staan sowieso datacenters in Ierland en wordt directe uitwisseling van data tussen EU datacenters en die in de VS niet toegelaten.

Onduidelijk is hoever de Patriot Act reikt. Zouden de VS bij data in datacenters van Microsoft, Google, Amazon mogen komen die niet op VS grondgebied staan?

Beveiliging is ook een hekel punt bij Cloud computing. Niet altijd terecht. Laten we het vergelijken. Zie hier bijvoorbeeld de beveiligingsnormen van Amazon EC2. Waarschijnlijk is EC2 veiliger dan de servers in uw eigen serverruimte op de gang en mogelijk ook veiliger dan de servers die bij uw hostingleverancier in het ‘rack’ hangen.

Tenslotte kan bandbreedte in sommige Europese landen de beperkende factor voor Cloud computing zijn. In gebieden waar bandbreedte beperkt is, zal Cloud computing minder mogelijkheden bieden. In Nederland hebben we voldoende bandbreedte, een stijgende lijn in de snelheid en een dalende trend in de kosten – goed voor clouds.  Lees hier verder…

Ber|Art WordPress SEO Domein Magento Typo3 Google VPS Cloud Hosting Design at Ber|Art

Catergoriën: Cloud Computing, Domeinen, Google nieuws, Google seo, Hosting nieuws, Internet,
Magento, Overige, Security, seo, Webdesign, Webhosting, WordPress

Andere Weblogs: WordPress Host, Webwinkel Host, WPMU, European Cloud Computing

Dit bericht staat ook op: EuropeanCloudComputing

Door | 2016-11-01T18:07:11+00:00 15 januari 2013|Categorieën: cloud computing|Tags: , , |

4 Reacties

  1. FrankEdens 14 augustus 2010 om 21:11

    Cloud computing is de future. Dit zal alleen maar meer worden, naarmate de snelheden van het internet omhoog gaan. Nu al hosting aan het clouden 🙂

    FrankEdens

Reacties zijn gesloten.