Domeinnaam markt

In 2008 is het aantal domeinnamen met 16% gestegen. Wereldwijd gezien waren er eind december vorig jaar 177 miljoen domeinnamen geregistreerd. Ondanks de crisis blijft de domeinnaam-markt dus groeien. Ze groeit echter veel trager dan in 2007. In 2007 steeg het aantal domeinnamen immers met 27% ten opzichte van 2006. De crisis liet zich hoofdzakelijk voelen in het 4de kwartaal van 2008. Toen werden er 10,1 miljoen nieuwe namen geregistreerd. Gemiddeld gezien werden er in 2008 echter 11,9 miljoen namen per kwartaal geregistreerd. Deze cijfers tonen aan dat er de eerste 3 kwartalen dus beduidend meer namen geregistreerd werden dan in het laatste kwartaal van 2008.

Continue reading please: Domeinnaam markt

Domein nieuws

Vernieuwde procedure interne verhuizingen. Om de verwerking van interne verhuizingen – de verhuizing van een domein tussen twee Openprovider-resellers – te versnellen en te vereenvoudigen, is de oude, papieren bevestigingsmethode vervangen. In de nieuwe situatie wordt een interne verhuizing direct verwerkt als een geldige autorisatiecode ingegeven is; als een dergelijke code niet voorhanden is, dient de domeineigenaar de verhuizing via een bevestigingslink in een e-mail goed te keuren.

Continue reading please: Domein nieuws

Suriname .SR Domein

.sr is het topleveldomein van Suriname. Nu het .sr-domein sinds eind 2009 niet meer aan restricties gebonden is, is .sr de enige echte extensie voor iedere website die zich richt op Suriname en de Surinaamse markt. .sr wordt uitgegeven door Telesur, de grootste telecomprovider van Suriname, en kan door iedereen wereldwijd geregistreerd worden.

Continue reading please: Suriname .SR Domein